Meslek Eğitim Sistemi

Meslek Eğitim Sistemi, okul sistemin lise bölümünde (Sekundarstufe II) yer alır. Bu sistem, işletmlerde ve meslek okullarında (Berufsschule) yapılan ikili (dual) meslek eğitimi ile mesleki hazırlık yılı (Berufsvorbereitungsjahr), meslek uzmanlık okulu (Berufsfachschule),  meslek yüksek uzmanlık okulu (höhere Berufsfachschule), meslek yüksek okulu (Fachoberchule), uzmanlık okulu (Fachschule) ile mesleki lisesini (berufliches Gymnasium) kapsar.

Meslek Eğitim Sistemi içinde öğrenciler başarılı bir iş hayatına hazırlanırlar. Meslek okulları (Berufsschule - KRV eyaletinde “meslek koleji/Berufskolleg” olarak da adlandırılırlar) genel ve mesleki eğitimi biraraya getirirler. Böylece 9. ve 10. sınıftan sonra gençlerin hem bir meslek edinmiş hem de bir diploma almış olurlar.

İkili (Dual) Meslek Eğitimin Sistemi

KRV eyaletinde gençlerin büyük çoğunluğu, öğrenimin iki farklı yerde yapıldığı ikili meslek eğitim sistemini seçmektedirler. Meslek okullarında teorik eğitim gerçekleşir. Burada hem genel bilgiler hem de seçilen meslekle ilgili bilgiler aktarılır. Bununla öğrenci, verilen derslerde mesleği ile bağlantı da kurmuş olur. Seçilen meslekle ilgili pratik bilgiler ise eğitim veren iş yerinden alınır. Her iki eğitim yeri de, mesleki bilgilerin aktarılmasında temel teşkil eder.

Genel olarak, eğitim veren iş yerleri mesleki uygulamayı aktarmakla, meslek okulları da meslekle ilgili teorik bilgiler aktarılır. Buna ilaveten gençler, meslek okullarında bazı konularda daha geniş kapsamlı bilgileri, üstelik kimi zaman pratik çalışmalar yaparak alabilmektedirler.

Aynı şekilde, iş yerleri de gençlere uygulama yaptırırken, teoriyi de aktarmaktadırlar. Meslek eğitimi, seçilen mesleğe göre, iki,üç ya da üç buçuk yıl sürmektedir.

Önşartlar

Prensip olarak, ikili eğitim sistemi her gence açıktır. Fiiliyatta ise geçler, iş yerleri ve yetkili kurumlardan (Odalar) kaynaklanan belli önkoşulları yerine getirmek zorundadır. Mesleki eğitim görenlerin farklı  eğitim seviyelerini dengelemek amacıyla, eğitim sürelerinin uzatılma ya da kısaltılması söz konusudur. Kural olarak, en az bir Hauptschule diploması (Hauptschulabschluss) istenir.

Bu diplomayı alamayan gençler için mesleki hazırlık yılı (Berufsvorbereitungsjahr) imkanı bulunmaktadır. Bu yıl içinde gençler, hem diplomalarını alabilirler hem de çeşitli branşlardan bilgi edinebilirler. İleride meslek eğitimi imkanı doğduğunda, mesleki hazırlık yılının, meslek eğitimine eklenmesi mümkündür.

Eğitim

Meslek okullarında verilen dersler, eğitimi yapılan mesleğe göre düzenlenilir. Bunun dışında, almanca, ingilizce, matematik, siyaset ve din derslerinde genel bilgiler aktarılır. Kural olarak öğrenciler, haftanın bir yada iki gününü okulda, diğer üç yada dört gününü de iş yerinde geçirirler. Ancak, okuldaki derslerin tümünü bir bütün halinde gördükten sonra, kalan süreyi işletmede geçirmek de mümkündür.

Bitirme sınavı

Meslek eğitimi sonunda bir bitirme sınavı vardır. Bu sınav, Sanayi ve Ticaret Odalarında (IHK) yada Zanaatkarlar Odalarında (HWK) yapılır. Bitirme sınavda, gencin öğrendiği mesleği gerçekten yapabilmesi için gerekli becerilere ve bilgilere sahip olup olmadığı ve meslek okulunda öğretilen konular hakkındaki bilgisi sınanır. Eğitim gören genç bitirme sınavını başarıyla geçerse yetkili kurumlardan (Kammer) bir diploma (Abschlusszeugnis) alır.

Kaynak: Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, Deutscher Bildungsserver: Bildungssysteme der Länder in der Bundesrepublik Deutschland, Fachglossar Betriebliche Ausbildung / Programmstelle beim Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) für das Programm JOBSTARTER des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF)
Zielgruppenorientierte Übersetzung: FIBO-Team

İnternet sayfamızı sizin için en uygun hale getirebilmek ve sürekli geliştirebilmek için bilinen adıyla “cookies” (çerezler) kullanılmaktadır. İnternet sayfasını kullanmaya devam ederek, çerezlerin kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.
Çerezler hakkında daha fazla bilgiyi Veri Güvenliği Beyanımızdan edinebilirsiniz.
Kabul!