FIBO nedir?

Doğru ve bilinçli yapılmış bir meslek seçimi, başarıya, dolayısıyla mutlu bir hayata atılan en önemli adımdır.

Göçmen kökenli ve özellikle de Türk gençlerinin okul sonrası meslek hayatına atılmalarında Alman yaşıtlarına göre dezavantajlı oldukları herkesin bildiği bir gerçektir. İstatistikler, herhangi bir meslek eğitimi görmemiş göçmen gençlerinin ortalamanın üzerinde olduğunu göstermektedir. Bunun en önemli nedenlerinden biri ise, Almanya’daki meslek türleri ve meslek eğitimi imkanları hakkında yeterince bilgi sahibi olmamaktır.

Araştırmalar Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde meslek eğitimi gören yabancı öğrencilerin neredeyse yarısının 10 kadar meslek grubuna yığıldığını göstermektedir. Halbuki Almanya’da eğitimi yapılabilecek yaklaşık 350 meslek çeşidi bulunmaktadır.

Gençlerimizin meslek seçerken ufuklarını genişletmek ve daha iyi şartlarda iş hayatına başlamaları için, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsilen Düsseldorf, Essen, Köln ve Münster Başkonsoloslukları ile Kuzey Ren Vestfalya Hükümeti’ni temsilen başta KRV Eyaleti Çalışma ve Uyum Bakanlığı olmak üzere çeşitli bakanlıkların girişimleriyle, “Gelecek için Meslek Eğitimi” (Çalışma Bakanlığının sayfasına bir link) adı altında bir eylem planı hayata geçirilmiştir.

Federal Çalışma Ajansı Kuzey Ren Vestfalya Bölge Müdürlüğü ile ATİAD, DITIB, TD-Plattform ve veli dernekleri gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da katıldığı bu eylem planının en önemli ayağını, ATİAD sorumluluğu ve bünyesinde kurulan FIBO - KRV Eyaleti Meslek Seçimi Destek ve Koordinasyon Merkezi oluşturmaktadır. FIBO Projesi, KRV Eyaleti Çalışma ve Uyum Bakanlığı ile Avrupa Birliği Sosyal Fonları tarafından desteklenmektedir.

FIBO’nun hedefi, en kısa sürede ve en etkili biçimde gençlere ulaşmak; bunun için de Türk toplumu içindeki gençler için rehber fonksiyonu olabilecek kişileri bulup yetiştirmek ve faaliyetlerini koordine etmektir. Buna göre gençlerimize ve ailelerine eyaletimizdeki çeşitli Türk derneklerinin de yardımıyla ulaşılacaktır. Buralardan yetiştirilen meslek rehberleri, gençler ve ailelerine okuldan meslek hayatına geçişte yardımcı olmaktadırlar.

FIBO projesinin başladığı 2010 yılından günümüze 233 Gönüllü Meslek Rehberi eğitim seminerlerinde yetiştirilmiştir. Bu rehberlerimiz, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nin 93 kentindeki derneklerinde, düzenli olarak bilgilendirme toplantıları düzenlemektedirler. Bu konuya olan yüksek talep nedeniyle, yeni Gönüllü Meslek Rehberleri yetiştirmeyi planlıyoruz.

Geçtiğimiz dönemde olduğu gibi, gelecekte de FIBO Koordinasyon Merkezi üstlendikleri bu önemli görevde Gönüllü Meslek Rehberlerine destek vermeye devam edecektir. En büyük hedefimiz, gençlerimizin birer meslek sahibi olarak geleceğe güvenle adım atmalarını sağlamaktır.

İnternet sayfamızı sizin için en uygun hale getirebilmek ve sürekli geliştirebilmek için bilinen adıyla “cookies” (çerezler) kullanılmaktadır. İnternet sayfasını kullanmaya devam ederek, çerezlerin kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.
Çerezler hakkında daha fazla bilgiyi Veri Güvenliği Beyanımızdan edinebilirsiniz.
Kabul!