KRV Okul Sistemi

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Okul Sistemi, aşağıda detayları anlatılacak olan farklı okul biçimlerini kapsamaktadır. Almanya’da bazı eyaletlerde okul yükümlülüğü dokuz yılla sınırlıyken, bu bazı eyaletlerde on yıla çıkmaktadır. Bir meslek eğitimine başlamak için okul yükümlülüğünün sona ermesi bir koşul olmamakla birlikte, okul diploması olmaksızın bir iş yeri tarafından kabul edilme ihtimali oldukça düşüktür.

İlkokul (Grundschule)

Altı yaşını dolduran her çocuk, okul hayatına dört yıl sürecek ilkokuldan başlar. Burada öğrencilere temel beceriler ve bilgiler kazandırılarak, örgün bir şekilde öğrenmeye yönlendirilirler. Veliler çocuklarını istedikleri bir ilkokula kayıt ettirmekte serbesttirler.

İlkokulun 4. sınıfında çocuklara öğrenmedeki başarısını gösteren yarıyıl karnesinin yanında, bir sonraki okul biçimi için bir öneri yazısı (Empfehlungsschreiben) verilir. Bu ilkokul önerisi artık bağlayıcı değildir. Veliler, ilkokula danıştıktan sonra, çocuklarını göndermek istedikleri okula kayıt ettirebilirler.

ÖNEMLİ: Çocuklara ilkokulun ilk iki yılında not verilmez. Ancak 3. sınıftan itibaren verilen notlar, çocuğun ileride hangi okul türünde tahsiline devam edeceğini belirler. Dolayısıyla, velilerin en geç bu andan itibaren çocuklarının durumlarıyla sürekli ilgilenmeleri ve onları izlemeleri onların gelecekleri açısından son derece önemlidir.

Ortaokul (Sekundärstufe I) Türleri:

Hauptschule

Bu okul türünde, öğrenciler 5’ten 10. sınıfa kadar eğitim görebilirler. Burada genel anlamdaki eğitime ait temel bilgilerin yanısıra öğrencilere, Meslek danışmanları ve şirketlerle yakın işbirliği içinde öğrenimlerini meslek odaklı sürdürme becerileri kazandırılır. Dersler, öğrencinin başarısı ve ilgisine göre verilmekte olup; duruma göre toplu bir şekilde sınıflarda veya kurslarda yapılır. Şirket ziyaretleri ve kısa stajlarla desteklenen pratiğe dayalı dersler ve mesleki yönlendirme, bu okulların temel özelliğidir.

9. sınıfın sonunda gösterilen başarıya göre, öğrenciler 10. sınıfı iki farklı diplomayla bitirirler:

 • 10. sınıfın sonunda TYP A (Hauptschulabschluss) diploması
 • 10. sınıfın sonunda TYP B (mittlerer Schulabschluss- Fachoberschulreife) diploması

Öğrencilerin karnedeki not ortalaması en az üçlerden oluşursa, aldığı orta okul diplomasıyla, ortakokul (Gesamtschule), meslek kollejinin (Berufskolleg) tam gün eğitimine ve aynı zamanda liseye (gymnasiale Oberstufe) gitmeye hak kazanır.

Realschule

Bu okul türü ise, 5’den 10. sınıfa kadar öğrencilerin hem pratik yeteneklerini, hem de bunların teorik bağlantılarına olan ilgilerini teşvik eder. Bu süreç içinde 5. ve 6. sınıfları deneme aşamasını (Erprobungsstufe) oluşturur. Burada dersler hep birlikte verilir. 7. Sınıftan itibaren seçmeli dersler alınmaya başlanır. Burada öğrenciler iki ana konu seçebilirler. Realschule’de yabancı dil dışında, doğa bilimleri, toplum bilimleri ve sanat alanları seçmelidir.

Bu dönem (Erprobungsstufe) içinde öğrencilerin yetenekleri ve bilgileri izlenir ve teşvik edilir. Deneme aşamasının sonunda veliler ile birlikte seçilen okul türünün uygun olup olmadığına karar verilir. Eğer öğrencinin mevcut okul biçimine uygun olmadığına karar verirlirse, okul idaresi başka bir okul biçimini tavsiye eder ve buraya geçişte velileri destekler. Öğrenciler, en geç 9. sınıfın başına kadar okul türünü değistirebilirler. Ortaokula (Sekundarstufe I) ait bütün diplomalar Realschule’de alınabilir.

Gymnasium

Aynı anda hem ortaokul, hem de lise kategorisine giren bir okul türüdür. Bu okula giden öğrenciler, daha ayrıntılı ve genel bilgi ve kültürlerini geliştirmeye yönelik eğitilirler. Daha kapsamlı konularda, eleştirel düşünme ve analiz yetenekleri teşvik edilir.

Tıpkı Realschule’de olduğu gibi 5. ve 6. sınıflar, deneme aşamasını (Erprobungsstufe) oluşturmaktadır. Bu aşamada öğrencinin yetersiz görülmesi halinde, okul idaresi bir öneri yazısı hazırlayarak başka bir okul biçimine geçilmesini tavsiye eder. Burada dersler hep beraber sınıfça görülür. 8.sınıftan itibaren, öğrenciler zorunlu seçmeli dersler almaya başlarlar. Eğitimin bir başka ayrılmaz parçası da ilave derslerdir. Bu derslerde öğrenciler, temel alanlardaki eksiklerini tamamlayarak ayrıca desteklenirler.

Gymnasium eğitim süresinin yenilenmesiyle, artık öğrenciler 9. sınıfdan sonra üç yıl süren liseye (Gymnasiale Oberstufe – Sekunderstufe II) geçebilmektedirler. 10. sınıfa başladıklarında öğrenciler önce bir alıştırma süresinden (Einführungsphase) geçerler. Bunu iki yıllık bir yeterlik dönemi (Qualifikationsphase) izler. Böylelikle öğrenciler, (G8) Abitur” diplomalarını (Verlinkung Schulministerium) 8 yıl sonra, yani 12. sınıfın sonunda alırlar.

Ortak Okul (Gesamtschule)

Ortak Okul (Gesamtschule) Hauptschule, Realschule ve Gymnasium’u içeren tam günlük bir okul (Ganztagsschule) türüdür. Öğrencilerin eksiklerini telafisine olanak tanıyan, ortaokul (Sekundarstufe I) ve liseyi (Sekundarstufe II) kapsayan iki aşamalı bir sistemdir.

İlk aşamada (Sekundarstufe I) öğrenciler başarı derecelerine göre temel bilgileri (Grundkurs) yada genişletilmiş bilgileri (Erweiterungskurs), uygun kurslara bölünerek öğrenebilirler. 7. sınıftan itibaren başlayıp 10. sınıfın sonuna kadar devam eden bu kurslar arasında değişim mümkündür.

Burada gençler ayrıca, 6. Sınıftan itibaren ilave bir yabancı dil dersi daha alabilmektedirler. Böylelikle öğrenciler için, gerek bütünleyici ortak çalışma gruplarıyla ya da tamamlayıcı dersler (Förderunterricht) ile eğitim imkanları çoğalır.

Bu aşamadan sonra başarılı olan öğrenciler ise liseye (Gymnasiale Oberstufe) girmeye hak kazanır. 13. sınıfa kadar süren lise bölümü, Gymnasium ile aynıdır. Başarıyla 13. sınıfı geçen öğrenciler, “Abitur” diplomalarını alarak, yüksek okullarda (Hochschule) okumaya hak kazanırlar. 12. sınıftan sonra çıkış alan öğrenciler ise Meslek Yüksek Okuluna (Fachhochschule) gitme hakkı (Fachhochschulreife) elde ederler.

Bu okularda, Hauptschule, Realschule ve Gymnasium’da verilen bütün ortaokul (Sekundarstufe I) diplomaları alınabilir.

Öğretilen Dersler

Yukarıdaki okul türlerinin tamamında ortak verilen dersler şunlardır:

 • Almanca
 • Toplum Bilimleri (Tarih, Politika, Coğrafya)
 • Matematik
 • Fen Bilgisi (Bioloji, Kimya, Fizik)
 • İngilizce
 • 2. ve 3. Yabancı Dil (Latince, İspanyolca, Fransızca, Türkçe)
 • Sanat, Müzik
 • Din
 • Spor
 • İş Bilgisi (Teknik, Ekonomi, Ev Ekonomisi)


Ortaokul (Sekundarstufe I) Diploma Türleri:

 • der Hauptschulabschluss
 • der Hauptschulabschluss nach Klasse 10 (Typ A)
 • der mittlere Schulabschluss (Fachoberschulreife)


Lise (Sekundarstufe II) Diploma Türleri:

 • Allgemeine Hochschulreife (Abitur)
 • FOS 13 (Fachoberschulreife 13 / Yüksek Okula (Hochschule) gitme hakkı)

 

Kaynak:
http://www.schulministerium.nrw.de
http://www.schulministerium.nrw.de/ (PDF)
Zielgruppenorientierte Übersetzung: FIBO-Team

İnternet sayfamızı sizin için en uygun hale getirebilmek ve sürekli geliştirebilmek için bilinen adıyla “cookies” (çerezler) kullanılmaktadır. İnternet sayfasını kullanmaya devam ederek, çerezlerin kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.
Çerezler hakkında daha fazla bilgiyi Veri Güvenliği Beyanımızdan edinebilirsiniz.
Kabul!