Nisan/Mayıs: İstihdam ve Meslek Uzmanı (Fachangestellte/r für Arbeitsförderung)

Meslek Eğitimi Yasası’nca (Berufsbildungsgesetz BBiG) düzenlenen bir ikili (dual) meslek eğitimidir. Eğitim süresi 3 yıl olup; eğitim, iş yeri ve okulda verilmektedir.

Bu meslekte ne yapılır?
İstihdam ve Meslek Uzmanı, her şeyden önce Sosyal Güvenlik Yasası III (Sozialgesetzbuch III) kapsamında Çalışma Ajansları’nın müşteri bölümünde ve yine Sosyal Güvenlik Yasası II (Sozialgesetzbuch II) kapsamındaki Ortak Çalışma Grupları’nda (Arbeitsgemeinschaften - ARGE) çalışırlar. Buralarda, danışma hizmeti almak isteyenlerin sorunlarını dinler, bilgiler verir, işsizlik başvurularını ve ödeme taleplerini alırlar.  Müşterilerin başvurularını doldurmalarında yardımcı olur, iş bulma aracıları (Arbeitsvermittler/in) için çalışma belgelerini hazırlar, iş ve meslek eğitimine aracılık hizmetlerinde faaliyet gösterirler.

İşsizlik yardımı, danışma ve aracılık destek hizmetleri, istihdama teşvik, mesleki eğitime katılım gibi ödeme talepleriyle ilgili işlemleri yaparlar. Personel ile ilgili işlemler ve personel özlük işleri gibi kurum içi hizmetler de görev alanına girmektedir.

Görev yeri neresidir?
İstihdam ve Meslek Uzmanı Ağırlıklı olarak, Sosyal Güvenlik Yasası III (Sozialgesetzbuch III) kapsamında yerel Çalışma Ajansları’nın müşteri bölümünde ve yine Sosyal Güvenlik Yasası II (Sozialgesetzbuch II) kapsamındaki Ortak Çalışma Grupları’nda (Arbeitsgemeinschaften - ARGE) çalışırlar. Odalarda, giriş bölümünde ya da gişe bölümünde hizmet verirler.

Kişide hangi özellikler aranır?
İstihdam ve Meslek Uzmanı, devamlı olarak Çalışma Ajansı müşterileriyle temasta olacağından, iletişim yeteneği ve hizmet odaklı olmak burada vazgeçilmez özelliklerdir. Dikkat ve sorumluluk duygusuna, hak taleplerini ve ödemeleri inceleme ve hesaplama aşamasında ihtiyaç vardır. Öğrenme isteği ve kendini geliştirme arzusu, mevcut yasal düzenlemeler bir süre sonra değişebileceğinden gereklidir. Kişiye özel bilgiler üzerinde çalışılacağından, ketumluk zorunludur.

Müşterilerle temasta, formların doldurulması ve günlük yazışmalarda, özellikle yazım kurallarına uyma ve ifade açısından iyi bir Almanca önemlidir. Çocuk Parası Yardımı gibi başvuruların değerlendirilmesinde, başta dört işlem ve yüzde hesaplama olmak üzere matematik bilgisi gereklidir. Görevini gerektiği şekilde yerine getirebilmesi için, bir İş Bulmada Destek Uzmanının ekonomi alanındaki ilgili gelişmeler hakkında bilgi sahibi olması beklenir.

Meslek eğitimi sırasında ne kadar ödeme yapılır?
İşe yeni başlayan  İstihdam ve Meslek Uzmanları, Federal Çalışma Ajansı’nın hizmet yerlerinde, kamu hizmetinde eğitilirler. Öğrenciler, maaş cetvelinde sabit olarak belirlenmiş aylık meslek eğitim maaşı alırlar.

Buna göre, öğrenciye aylık olarak,
1. Eğitim Yılı için € 687,-
2. Eğitim Yılı için € 753,-
3. Eğitim Yılı için € 850,-
ödenir.

Hangi diplomalar kabul edilir?
Yasal olarak belirli bir okul eğitimi belirlenmemiştir. Uygulamada işletmeler ağırlıklı olarak ortaokul diplomalı (mittlerer Bildungsabschluss) öğrencileri işe almaktadırlar.

Başka hangi seçenekler  bulunmaktadır?
İstihdam ve Meslek Uzmanlığı meslek eğitim yerine kabul edilmeme durumunda, aşağıda buna karşılık gelebilecek ilave meslek seçenekleri sıralanmıştır:
İnsan Kaynakları Görevlisi (Personaldienstleistungdkaufmann/-frau)
İdari Memur (Verwaltungsfachangestellte/r)
Büro İletişim Uzmanı (Fachangestellte/r für Bürokommunikation)
Sosyal Sigorta Uzmanı (Sozialversicherungsfachangestellte/r)

 

Kaynak: BERUFENET www.berufenet.arbeitsagentur.de

FİBO ile başardım!

Metin Kanal (20)

FIBO Bülteni

Opens internal link in current window

Künyeİletişim | 27.11.2015